Hadise - Double Life

 Dinle  Dinle

Give me a moment,to realize it.
Laying beside you, seem so unreal.
Still can't believe it, i've try to find it.
Iwas afraid to, feel what i fear.


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)