Fly like you do it
Like you're high
Like you do it
Like you fly
Like you do it
Like a women

GO!

You belong to me
I belong to you
Fire from my heart
Burning just for you
When you're far away
I'm in love with you
Feeling that so high
Walking like do you

Walking like do you

Fly like you do it
Like you're high
Like you do it
Like you fly
Like you do it
Lïke a women

Fly like you do it
Like you're high
Like you do it
Like you try
Like you do it
Lïke a women

haaaaa
la la la la la

GO!
la la la la la


Fly like you do it
like you're high
like you do it
like you fly
like you do it
like a women

Fly like you do it
like you're high
like you do it
like you try
like you do it
like a women


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)