L-U-V Madonna
Y-O-U You wanna
I see you coming and I don't wanna know your name
L-U-V Madonna
I see you coming and you're gonna have to change the game
Y-O-U You wanna

Madonnayı sevmek istiyorsun
Geldiğini görüyorum ve adını bilmek istemiyorum
Madonnayı sevmek
Geldiğini görüyorum ve oyunu değiştirmek zorundasın
Senin istediğin

Would you like to try?
Give me a reason why
Give me all that you got
Maybe you'll do fine
As long as you don't lie to me
And pretend to be what you're not

Denemek ister misin?
Bana bir neden ver, niçin?
Bana neyin varsa ver
Belki iyi yapacaksın
Bana yalan söylemediğin
ve olmadığın biri gibi görünmediğin sürece

Don't play the stupid game
Cause I'm a different kind of girl
Every record sounds the same
You've got to step into my world
Give me all your love and give me your love
Give me all your love today
Give me all your love and give me your love
Let's forget about time
And dance our lives away

Aptal oyunu oynama
Çünkü ben o tarz bir kız değilim
Her kayıt aynı gibi
Benim dünyama bir adım atmalısın
Bana bütün aşkını ver ve aşkını ver
Bana bugün bütün aşkını ver
Bana bütün aşkını ver ve aşkını ver
Hadi zamanı unutalım
Dans ederek hayatlarımızdan kopalım

L-U-V Madonna
Y-O-U You wanna
Keep trying don't give up, it's if you want it bad enough
L-U-V Madonna
It's right in front of you, now tell me what you're thinking of
Y-O-U You wanna

Madonnayı sevmek istiyorsun
Denemeye devam et pes etme, istediğin kadar kötüyse
Madonnayı sev
Senin tam önünde, şimdi bana ne düşündüğünü söyle
Senin istediğin

In another place, at a different time
You can be my lucky star
We can drink some wine
Burgundy is fine
Let's drink the bottle every drop

Başka bir yerde, farklı bir zamanda
Sen benim şanslı yıldızım olabilirsin
Biraz şarap iiçebiliriz
Kırımızı iyidir
Hadi dibine kadar içelim!

Don't play the stupid game
Cause I'm a different kind of girl
Every record sounds the same
You've got to step into my world
Give me all your love and give me your love
Give me all your love today
Give me all your love and give me your love

Let's forget about time
And dance our lives away

Aptal oyunu oynama
Çünkü ben o tarz bir kız değilim
Her kayıt aynı gibi
Benim dünyama bir adım atmalısın
Bana bütün aşkını ver ve aşkını ver
Bana bugün bütün aşkını ver
Bana bütün aşkını ver ve aşkını ver
Hadi zamanı unutalım
Dans ederek hayatlarımızdan kopalım

[Nicki Minaj]
Give me all your love boy
You can be my boy, you can be my boy toy
In the nick of time, I can say a sicker rhyme
Cause it's time for change, like a nickel or a dime
I'm roman, i'm a barbarian, i'm conan
You was sleeping on me, you were dosinNow move, im goin' in

[Nicki Minaj]
Bana bütün aşkını ver
Benim oğlanım olabilirsin, benim oyuncağım olabilirsin
Son anda hastalıklı bir kafiye söyleyebilirim
Çünkü şimdi bozdurma zamanı, beş sent ya da on sent gibi
Ben Romanım, Ben bir barbarım, Ben Conanım
Üzerimde uyuyordun, yapıyordun
Şimdi hareket et, ben gidiyorum

You have all the L-U-V
I gave you everything you need (now move!)
Now it's up to Y-O-U
Are you the one, shall we proceed?

Bütün aşka sahipsin
Sana ihtiyacın olan her şeyi vereceğim (şimdi harekete geç!)
Şimdi bu S-A-N-A bağlı
Sen tek misin, devam edebilir miyiz?

[M.I.A.]
Me it. Licks. I'm so swag sh-t
Glad, no one gave you this
It's super sonic, bionic, uranium hit
So I break 'em off tricks
Let's pray that it sticks
I'mma say this once, yeah, I don't give a sh-t

[M.I.A.]
Ben.Bu yalıyor.Bok gibi görünüyor.
Bunu sana kimse vermediği için memnunum
Bu süpersonik, biyonik, uranyum hit
Yani ben onların hilelerini kıracağım
Hadi bu çubuklara dua edelim
Bunu bir kere söyledim, evet, boku vermeyeceğim

Don't play the stupid game
Cause I'm a different kind of girl
Every record sounds the same
You've got to step into my world
Give me all your love and give me your love
L-U-V Madonna
Give me all your love and give me your love
Y-O-U You wanna
Give me all your love and give me your love
Give me all your love today
Give me all your love and give me your love
Let's forget about time
And dance our lives away

Aptal oyunu oynama
Çünkü ben o tarz bir kız değilim
Her kayıt aynı gibi
Benim dünyama bir adım atmalısın
Bana bütün aşkını ver ve aşkını ver
Bana bugün bütün aşkını ver
Bana bütün aşkını ver ve aşkını ver
Hadi zamanı unutalım
Dans ederek hayatlarımızdan kopalım


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)