Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın
Ben bülbülüyüm sen gülüsün bağ-ı mesârın
Gûş eyle nevâ-yı dilini gamlı hezârın
Ben bülbülüyüm sen gülüsün bağ-ı mesârın

Pek çok sürecek sanma sakın zevk-i cihanın
Ömrü kısadır güldeki bülbüldeki canın
Aç, aç da sefasın sürelim bu kısa anın.
Ben bülbülüyüm, sen gülüsün bağ-ı mesarın


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)